Προκήρυξη Προγράμματος LEADER AKOMM

Προκήρυξη Προγράμματος LEADER AKOMM - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Επιδότηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

Περισσότερα...

Προκήρυξη Προγράμματος LEADER AKOMM

Προκήρυξη Προγράμματος LEADER AKOMM - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Επιδότηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

Περισσότερα...

Επιπλέον χρηματοδότηση LEADER

Επιπλέον χρηματοδότηση LEADER - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Επιδότηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

Περισσότερα...

Προκήρυξη Προγράμματος LEADER OAK

Προκήρυξη Προγράμματος LEADER OAK - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Επιδότηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

Περισσότερα...

Ταξινόμηση Μηχανημάτων Έργων

Ταξινόμηση Μηχανημάτων Έργων - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Για τα Μηχανήματα Έργων (κλαρκ, φορτωτές, αντλίες σκυροδέματος κτλ) που ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ταξινομήσει για διάφορους λόγους...

Περισσότερα...