Παράταση έως το τέλος του 2016 για χρηματοδοτικά εργαλεία - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Παρατείνεται έως τα τέλη του 2016 η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων ύψους 800 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα λόγω των προβλημάτων ρευστότητας στην αγορά. Πρόκειται για χρήματα που έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, του Εξοικονομώ, του Ταμείου Εγγυήσεων, του Jeremie και του Jessica και τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις ή τους άλλους φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων. Τα χρήματα που λιμνάζουν ανέρχονται στα 800 εκατ. ευρώ και αποτελούν ουσιαστικά τα μισά κονδύλια που έχουν εγκριθεί μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων για την περίοδο 2007 - 2013, φθάνει το 1,6 δισ. ευρώ.

Η απροθυμία που επιδεικνύουν αρκετές επιχειρήσεις για την εκταμίευση των χρημάτων, ακόμη και αν το δάνειο έχει εγκριθεί από την τράπεζα, κορυφώθηκε το τελευταίο διάστημα λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας, και η παράταση συνιστά ανάσα ευκαιρίας για όσους θελήσουν να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβάλει. Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος απώλειας πόρων που διατρέχουν τα συγκεκριμένα ταμεία δεν έχει απομακρυνθεί και ο χρόνος που απομένει για την απορρόφηση των 800 εκατ. ευρώ είναι οριακός. Τη χαμηλότερη απορρόφηση παρουσιάζει το Ταμείο Jessica, για το οποίο έχουν δεσμευθεί 258 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο αποσκοπεί στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και, παρά το γεγονός ότι έχει ενεργοποιηθεί εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια, μόλις τώρα αρχίζει να εμφανίζει ώριμα έργα προς ένταξη. Σημαντικά προβλήματα εμφανίζει ακόμη και το πιο δημοφιλές πρόγραμμα, το Εξοικονομώ, καθώς οι δικαιούχοι, δηλαδή νοικοκυριά, έχουν αξιοποιήσει το σκέλος του προγράμματος που προέβλεπε επιδότηση κεφαλαίου, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο το σκέλος του προγράμματος που καλύπτει δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω χαμηλότοκου δανεισμού. Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζουν και τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνονται μέσω ΤΕΠΙΧ (538 εκατ. ευρώ) και τα οποία, παρά το χαμηλό επιτόκιο που έχουν, προσκρούουν κυρίως στην απροθυμία πολλών επιχειρήσεων να αναλάβουν ρίσκο και να προχωρήσουν στην εκταμίευση του ποσού, ενώ αντίθετα καλή εικόνα εμφανίζει το Ταμείο Εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ