Υπηρεσίες

Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

 - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες
Επενδύσεις

Επιδοτήσεις & Συμβουλευτική

 - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Π.Ε.Α. - Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον - ΚΕΝΑΚ

 - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Τεχνικός Ασφαλείας - Εκτίμηση κινδύνου

 - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες
Μελέτες οχημάτων

Μηχανήματα Έργων - Φορτηγά - Ανυψωτικά

 - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες
Τεχνικός Σύμβουλος

Πραγματογνωμοσύνες - Δημοπρασίες - Ασφαλή μεταφορά - Εγκαταστάσεις