Έργα

Ολοκληρωμένα & σε εξέλιξη

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ
Digi-retail
Ενίσχυση ΜικροMεσαίων Επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένα & σε εξέλιξη έργα
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2007-2013

Στις συγκεκριμένες δράσεις του ΕΣΠΑ επιδοτούνται υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Υπηρεσιών, Τουρισμού & Εμπορίου με ποσοστό 50% για δαπάνες αγοράς κτηριακών εργασιών, νέου εξοπλισμού, άυλων δαπανών προβολής κτλ. Τα εγκεκριμένα έργα που εντάχθηκαν αφορούν σε επιχειρήσεις που επιδοτούνται για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό:

 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων
  Προϋπολογισμός: 151.280,57€
 • Αντικείμενο: Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες Εργολάβου
  Προϋπολογισμός: 38.114,29€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
  Προϋπολογισμός: 99.889,28€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων
  Προϋπολογισμός: 93.170,81€
 • Αντικείμενο: Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών
  Προϋπολογισμός: 21.085,00€
 • Αντικείμενο: Εργασίες σκυροδέματος
  Προϋπολογισμός: 68.825,87€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής
  Προϋπολογισμός: 72.075,60€ 
 • Αντικείμενο: Κατασκευή ετοίμων ειδών κλωστουφαντουργίας
  Προϋπολογισμός: 90.932,30€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
  Προϋπολογισμός: 300.000,00€
Προγράμματα ΟΑΕΔ

Αφορά προγράμματα του ΟΑΕΔ που ενισχύουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άνεργους, με επιχορήγηση από 10.000€ έως 24.000€, ανάλογα με το πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα που έχει αναλάβει το γραφείο μας με επιτυχία, από την έγκριση μέχρι την υλοποίηση:

 • Πλαίσιο: Πρόγραμμα Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – Νέοι επιστήμονες
  Αντικείμενο έργου: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης»
  Έτος Υποβολής: 2009
 • Πλαίσιο: Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64
  Αντικείμενο έργου: «Επιχείρηση εμπορίας & παροχής υπηρεσιών υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων»
  Έτος Υποβολής: 2010
 • Πλαίσιο: Πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  Αντικείμενο έργου: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Παροχής υπηρεσιών κομμωτικής»
  Έτος Υποβολής: 2010
 • Πλαίσιο: Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64
  Αντικείμενο έργου: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Λιανικό εμπόριο βιβλίων και χαρτικών ειδών»
  Έτος Υποβολής: 2012
 • Πλαίσιο: Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία
  Αντικείμενο έργου: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Εμπορίας & παροχής υπηρεσιών υπολογιστικών συστημάτων»
  Έτος Υποβολής: 2014
 • Πλαίσιο: Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία
  Αντικείμενο έργου: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Εμπορίας Εργαλείων και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής»
  Έτος Υποβολής: 2014 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Προσέγγιση LEADER

Κεντρική επιδίωξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER είναι η προσπάθεια αξιοποίησης των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ενίσχυση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας γεωργικών και μη γεωργικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά το γραφείο μας έχει υποβάλει αιτήσεις ενίσχυσης:

 • Τίτλος Πρότασης: Δημιουργία Υποδομών Χώρου Άσκησης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Προϋπολογισμός: 145.410,16€
 • Τίτλος Πρότασης: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση παλαιού ελαιοτριβείου Προϋπολογισμός: 74.089,04€
 • Τίτλος Πρότασης: Δημιουργία Υποδομών Χώρου Άσκησης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Προϋπολογισμός: 35.648,70€
 • Τίτλος Πρότασης: Ίδρυση Οινοποιείου με γραμμή εμφιάλωσης
  Προϋπολογισμός: 289.848,11€
Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)

Η δράση “digi-retail” αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο ανθέων
  Προϋπολογισμός: 16.300,82€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο φαρμάκων
  Προϋπολογισμός: 19.959,34€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων
  Προϋπολογισμός: 72.938,87€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού
  Προϋπολογισμός: 17.926,83€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού
  Προϋπολογισμός: 20.162,60€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού
  Προϋπολογισμός: 25.398,39€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
  Προϋπολογισμός: 78.062,86€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων
  Προϋπολογισμός: 18.650,41€
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Η Δράση 1 του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί ένα σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών, με επιδότηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης και της δημιουργία νέας θέσης εργασίας. Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο και έχουν εγκριθεί με την στήριξη του γραφείου μας:

 • Αντικείμενο: Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έτοιμων γευμάτων
  Προϋπολογισμός: 25.180,00€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο βιβλίων
  Προϋπολογισμός: 31.828,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων σε οικοδιδασκαλείο
  Προϋπολογισμός: 31.860,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
  Προϋπολογισμός: 31.990,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική στέγη
  Προϋπολογισμός: 30.860,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων
  Προϋπολογισμός: 26.480,00€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων
  Προϋπολογισμός: 31.230,00€
Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών 2007-2013

Αφορά την ενίσχυση επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως:

 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες οδοντιάτρων
  Προϋπολογισμός: 3.852,10€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
  Προϋπολογισμός: 4.703,81€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
  Προϋπολογισμός: 4.913,81€
Επενδυτικός Νόμος 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016

Διαχείριση & υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

 • Αντικείμενο: Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής σκυροδέματος & προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής τσιμεντοσωλήνων
  Προϋπολογισμός: 878.500,71€
 • Αντικείμενο: Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής σκυροδέματος
  Προϋπολογισμός: 1.141.703,81€
 • Αντικείμενο: Ίδρυση Θερμοκηπακής Μονάδας Βιολογικής Καλλιέργιας
  Προϋπολογισμός: 271.268,00€
 • Αντικείμενο: Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας 5* εντός διατηρητέου κτιρίου
  Προϋπολογισμός: 469.495,00€
ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 • Αντικείμενο: Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών
  Προϋπολογισμός: 60.000,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
  Προϋπολογισμός: 60.000,00€

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Αντικείμενο: Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
  Προϋπολογισμός: 50.000,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες παιδικού σταθμού & παιδοψυχολόγου
  Προϋπολογισμός: 40.000,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες γενικού Ιατρού
  Προϋπολογισμός: 25.000,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς
  Προϋπολογισμός: 40.000,00€

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκειας
  Προϋπολογισμός: 259.898,30€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκειας
  Προϋπολογισμός: 400.000,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων
  Προϋπολογισμός: 202.408,30€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκειας
  Προϋπολογισμός: 199.518,92€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκειας
  Προϋπολογισμός: 399.926,82€

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
  Προϋπολογισμός: 24.000,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο
  Προϋπολογισμός: 61.523,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων
  Προϋπολογισμός: 94.126,53€
 • Αντικείμενο: Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
  Προϋπολογισμός: 71.651,97€
 • Αντικείμενο: Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες
  Προϋπολογισμός: 54.000,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
  Προϋπολογισμός: 100.294,00€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο οικοδομικών ειδών
  Προϋπολογισμός: 82.597,86€
 • Αντικείμενο: Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων
  Προϋπολογισμός: 200.000,00€

Ψηφιακό Βήμα

 • Αντικείμενο: Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
  Προϋπολογισμός: 39.410,48€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
  Προϋπολογισμός: 11.250,61€
 • Αντικείμενο: Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
  Προϋπολογισμός: 26.425,00€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας
  Προϋπολογισμός: 23.894,61€
 • Αντικείμενο: Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων)
  Προϋπολογισμός: 5.398,07€
 • Αντικείμενο:Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά
  Προϋπολογισμός: 13.225,00€
 • Αντικείμενο:Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων
  Προϋπολογισμός: 26.036,66€
 • Αντικείμενο:Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
  Προϋπολογισμός: 50.000,00€
 • Αντικείμενο:Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
  Προϋπολογισμός: 13.985,00€
 • Αντικείμενο:Κατασκευή μεταλλικών επίπλων
  Προϋπολογισμός: 49.997,00€