Για τα Μηχανήματα Έργων (κλαρκ, φορτωτές, αντλίες σκυροδέματος κτλ) που ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ταξινομήσει για διάφορους λόγους...

Ταξινόμηση Μηχανημάτων Έργων - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Για τα Μηχανήματα Έργων (κλαρκ, φορτωτές, αντλίες σκυροδέματος κτλ) που ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ταξινομήσει για διάφορους λόγους (ο κατασκευαστής δεν υφίσταται πλέον, ή ο τεχνικός φάκελος δεν είναι πλέον διαθέσιμος λόγω παλαιότητας, ή το μηχάνημα μεταπωλήθηκε χωρίς να δοθούν στο νέο ιδιοκτήτη τα απαιτούμενα έγγραφα), πλέον δύναται η δήλωση συμμόρφωσης CE να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη και δίνεται νέα έγκριση τύπου με τεχνική έκθεση μηχανολόγου, έως 31 Μαϊόυ 2015!