Επιδότηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

Προκήρυξη Προγράμματος LEADER OAK - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Το πρόγραμμα LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύχθηκε από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και έχει στόχο την επιχορήγηση νέων - ανθρώπων της υπαίθρου αλλά και των κατοίκων μεγάλων αστικών κέντρων - που θέλουν να να ανοίξουν επιχειρήσεις εκτός των αστικών κέντρων. Οι επιλέξιμες περιοχές αφορούν περιοχές τόσο στο δυτικό κομμάτι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι:

  • Ιδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.(όπως τυροκομεία, μικρές μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών και μελιού, μεταποίησης σαλιγκαριών, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, επιχειρήσεις οπωροκηπευτικών, μεταποιητικές μονάδες φρούτων κτλ)
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων (όπως προϊόντων κεραμικής - υφαντουργίας, ξύλινων κατασκευών κτλ)
  • Iδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (μέχρι 40 κλίνες).
  • Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής (παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία)
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών γα την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας κτλ)

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 50%, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Στο γραφείο μας μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε έγκυρα και αξιόπιστα, εξετάζοντας την βαθμολογία σας, να αναλάβουμε την εκπόνηση και υποβολή του απαιτούμενου επενδυτικού σχεδίου, το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης