Εξοικονομώ για τον Τουρισμό - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Επενδύσεων & Ανάπτυξης, σχεδιάζει το πρόγραμμα Εξοικονομώ για υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα. Η δράση θα προκηρυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης καθώς και η επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Στην 1η φάση, οι δικαιούχοι θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα), με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis.

Στη 2η φάση, και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, δικαιούχοι θα αποτελούν μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και η υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 (ΠΗΓΗ: αρ. πρωτ. ΕΔΕΤΤ 148/03.02.2021)

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε στη βουλή ο κ. Σκρέκας, το ΥΠΕΝ σκοπεύει να αξιοποιήσει χρήματα τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί η δημόσια δαπάνη να φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, ενώ ακόμη 500 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με τη μόχλευση των ποσών αυτών εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα 2 – 3 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, αυτές θα περιλαμβάνουν:

  • Την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, δηλαδή παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων, προκειμένου να βελτιωθεί η θερμοδιαπερατότητα
  • Συστημάτα θέρμανσης-ψύξης
  • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη ενεργειακών αναγκών.
  • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
  • Εγκατάσταση "έξυπνων συστημάτων" διαχείρισης ενέργειας
  • Συστήματα διαχείρισης – εξοικονόμησης νερού
  • Διαχείριση απορριμμάτων
  • Χρήση έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και άλλες υποστηρικτικές δράσεις.

Ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αυτά θα είναι οικονομικά, αλλά και φυσικά κριτήρια προτεραιοποίησης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Παράλληλα, θα εισαχθούν και κλιματικά κριτήρια, για τις βαθμοημέρες της κάθε περιοχής, δηλαδή με βάση το πόσες ημέρες του χρόνου είναι πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές και άρα καταναλώνεται πολλή ενέργεια για ψύξη ή θέρμανση των κτιρίων. Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια αντικειμενικής αξιολόγησης, στα οποία θα καταλήξει το υπουργείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.