Ενισχύσεις υπό τη μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Σύμφωνα με Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, θα δίνεται η δυνατότητα συνεισφοράς στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας, πραγματοποιηθείσες μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021 (με πιθανή επέκταση της περιόδου).


Γενικά, τα προβλεπόμενα – από το σημείο 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου – χαρακτηριστικά του εργαλείου της κάλυψης των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων είναι τα κάτωθι:

  • Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, να αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.
  • Το ανώτατο όριο της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ανά επιχείρηση – για όλη την περίοδο από Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2021 – είναι 3 εκατ. ευρώ (με ενδεχόμενο αύξησης), στο οποίο δεν σωρεύονται οι άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οποίες όμως δύναται να συνυπολογιστούν στις ανάγκες κάλυψης κάθε επιχείρησης.
  • Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης της επιχείρησης αναμένεται να είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να μπορεί να φτάσει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές παράμετροι του νέου καθεστώτος, να διαμορφωθούν τα τελικά χαρακτηριστικά που θα δομήσουν τις κανονιστικές πράξεις και να προκηρυχθεί η δράση από αρχές Μαρτίου.