Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Μελέτη & Επίβλεψη

Πισίνες
Γεννήτριες

Οι κυριότερες μελέτες αφορούν:

  • Εξαερισμό - Κλιματισμό
  • Θέρμανση
  • ΚΕΝΑΚ
  • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  • Ανελκυστήρες & ανυψωτικά μηχανήματα
  • Ηλεκτροπαραγωγα ζεύγη - γεννήτριες
  • Ύδρευση - Αποχέτευση
  • Πισίνες
  • Πυροπροστασία - πυρασφάλεια
  • Φωτισμό

Κατά την διάρκεια της κατασκευής, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της Η/Μ εγκατάστασης για να συμβάλλουμε στην άριστη και ποιοτική ολοκλήρωσή της