Μελέτες ΚΕΝΑΚ

Νέα & υπό ανακαίνιση κτίρια

  1. Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ για νεόδμητα και υπό ανακαίνιση κτίρια
  2. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.buildingcheck.gr/