Πιστοποιητικό Eνεργειακής Aπόδοσης

Μισθώσεις - Αγοραπωλησίες

Για όλες τις νέες μισθώσεις & αγοραπωλησίες κτιρίων, για νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.


Για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να προσκομίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή μία σειρά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης, στο διαμέρισμα-κατοικία.

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980

 1. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 2. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 3. Αριθμός κτηματολογίου
 4. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
 5. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
 6. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
 7. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο ( κυρίως για κατοικίες )

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΤΟ 1985

 1. Αδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα (εάν υπάρχει)
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
 5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 6. Αριθμός κτηματολογίου
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
 8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
 9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
 10. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο (κυρίως για κατοικίες)

Γ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

 1. Αδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
 5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών ( κτίρια κατοικιών για περισσότερους των τριών ορόφων)
 6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 7. Αριθμός Κτηματολογίου
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
 9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
 10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.
 11. Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο (κυρίως για κατοικίες)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια.