Μηχανήματα Έργων & Φορτηγά

Εγκρίσεις Τύπου & Μεταβολές

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στα Μηχανήματα Έργων, θα πρέπει να χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, έγκριση τύπου ΜΕ (γενική ή ατομική κατά περίπτωση) και το ΜΕ να απογραφεί και ταξινομηθεί, ώστε να μπορέσουν να του χορηγηθούν στην συνέχεια άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας ΜΕ.

Μερικά παραδείγματα ΜΕ είναι:

 • Περονοφόρο όχημα (κλαρκ) με θερμικό ή ηλεκτρικό κινητήρα
 • Αναβατόριο (π.χ. μετακομίσεων)
 • Γερανογέφυρα αυτοκινούμενη
 • Αεροσυμπιεστής αυτοκινούμενος
 • Γερανός
 • Σάρωθρο
 • Φορτωτής
 • Μεταφορική ταινία
 • Καλαθοφόρο
 • Τρακτέρ - αεροσυμπιεστής
 • Φορτωτής ξυλείας
 • Επεξεργαστής απορριμμάτων
 • Τηλεσκοπικό μηχάνημα φόρτωσης - ανύψωσης
 • Σταθμός βάσης

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει

 • τις απαιτούμενες τεχνικές εκθέσεις,
 • την διαδικασία έγκρισης τύπου και ταξινόμησης, καθώς και
 • ότι αφορά τα Μηχανήματα Έργων σε θέματα ανυψωτικής ικανότητας (πιστοποιητικά καταλληλότητας, μελέτες γερανών κτλ).

Για τα φορτηγά γερανοφόρα οχήματα θα πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Το απόβαρο του γερανού να μην ξεπερνά το 15% της Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ), για δυαξονικά οχήματα.
 • Το απόβαρο του γερανού να μην ξεπερνά το 20% της Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ), για τριαξονικά οχήματα.
 • Το απόβαρο του γερανού να μην ξεπερνά το 25% της Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ), για οχήματα με περισσότερους των τριών αξόνων.
 • Να τηρούνται κριτήρια ευστάθειας και ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του ανυψωτικού μηχανισμού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 t*m (τονόμετρα).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων.
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης.
 • Μελέτη ευστάθειας.
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών.
 • Επίβλεψη κατασκευής, διασκευής και τυχόν μεταβολών
 • Υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών