Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Οργάνωση & Ανάπτυξη επιχειρήσεων

Μέσω της πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις"  που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το γραφείο μας εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, σε θεματικά πεδία όπως:

 • Θέματα χρηματοδότησης / αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων δανεισμού
 • Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας
 • Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων
 • Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ
 • Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου
 • Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των Νέων Τεχνολογιών
 • Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας

Το γραφείο μας ως τώρα έχει ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στα παραπάνω θέματα σε επιχειρήσεις:

 • Εμπορίας & υποστήριξης Η/Υ & Πληροφορικής
 • Παραγωγής Σκυροδέματος
 • Τυπογραφεία
 • Ινστιτούτα αισθητικής
 • Τυποποίησης & χονδρικού εμπορίου ελαιολάδου
 • Αλουμινοκατασκευών

Για περισσότερες πληροφορίες: http://diktyo.imegsevee.gr/